Oběžná aktiva 中文

6990

Na konci roku 2000 činila celková zadluženost Hynixu 8 bilionů KRW a aktuální ukazatel likvidity Hynixu, který měří míru, ve které oběžná aktiva kryjí krátkodobé závazky, činil 0,33 (41 ).

Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. ISBN 80-7200-577-4. str. 18. zobrazit Oběžná aktiva - celý fond hotovost a majetek podniku, který se odráží v peněžním ekvivalentu. Používají se při výrobě, odhaduje se v jednom účetním roce a odráží se na straně pasiv zůstatku.

  1. Kolik pesos se rovná americkému dolaru
  2. Doplňky ninjatrader třetích stran
  3. Bankovní převod těžby bitcoinů

2. Aktiva - stálá, oběžná. Pasiva - vlastní, cizí. Rozvaha 3. Účetní doklady, opakování, procvičování - aktiva, pasiva 4. Změny rozvahových položek aktiv a pasiv A+A-, P+P-, A+P+, A-P5.

Na konci roku 2000 činila celková zadluženost Hynixu 8 bilionů KRW a aktuální ukazatel likvidity Hynixu, který měří míru, ve které oběžná aktiva kryjí krátkodobé závazky, činil 0,33 (41 ).

Oběžná aktiva 中文

Aktiva jako jeden ze základních prvků rozvahy, jsou výsledkem minulých událostí a očekává se od nich, že podniku přinesou budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek.Člení se na: aktiva dlouhodobá a krátkodobá (oběžná).Dlouhodobá aktiva jsou klasifikována podle mezinárodních účetních standardů na: • Oběžná neboli krátkodobá aktiva zůstávají ve firmě méně než jeden rok a jsou to klasicky různé zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Ostatní aktiva jsou zaznamenána na aktivních účtech časového rozlišení a jsou to např.: náklady příštích období a příjmy příštích období.

Oběžná aktiva 中文

捷克语:Oběžná aktiva. 罗马尼亚语:Active circulante. 丹麦语:løbende aktiver. 芬兰语:juoksevat varat. 爱沙尼亚语:jooksev vara. 保加利亚语:текущи активи. 波兰语:Aktywa obrotowe. 注:以上资料均为百度翻译提供,排名不分先后!

Oběžná aktiva je: Souhrn zásob, pohledávek a finančního majetku.

Mezi oběžná aktiva patří zásoby. Jedná se o položky, u nichž se očekává, že budou prodány a vytvoří příjem během 12 měsíců. Další skupinou aktiv jsou  Současný zůstatek na účtech pohledávek z podnikání je rovněž považován za nezbytný pro pokračující provoz podniku. Oběžná aktiva tohoto typu pomáhají  Oběžná aktiva celkem. Total current assets. Upgrade to remove ads.

oběžná aktiva translation in Czech-English dictionary. Showing page 1. Found 154 sentences matching phrase "oběžná aktiva".Found in 12 ms. aktiva的中文翻译,aktiva是什么意思,怎么用汉语翻译aktiva,aktiva的中文意思,aktiva的中文,aktiva in Chinese,aktiva的中文,aktiva怎么读,发音,例句,用法和解释由查查在线词典提供,版权所有违者必究。 aktiva的中文翻譯,aktiva是什麼意思,怎麽用漢語翻譯aktiva,aktiva的中文意思,aktiva的中文,aktiva in Chinese,aktiva怎麼讀,发音,例句,用法和解釋由查查在綫詞典提供,版權所有違者 … 26.09.2011 Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek, do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek.Krátkodobý majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou.Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, jehož délka použitelnosti je z 07.12.2020 Oběžná aktiva bývají obvykle likvidní.

Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, Oběžná aktiva. Zásoby. Časové rozlišení ( 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381, 382 Účet 382 - Komplexní Zkontrolujte 'oběžná aktiva' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu oběžná aktiva ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku. Oběžná aktiva jsou obvykle definována jako "aktiva, která se přemění v peníze během jednoho obchodního cyklu podnikatele". Ten nemusí být nutně 12měsíční.

注:以上资料均为百度翻译提供,排名不分先后! Oběžný majetek (Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva. Krátkodobá (oběžní) aktiva - spotřebovávají se a se spotřebou majetek zaniká, zůstávají v podniku kratší dobu, nežli jeden rok (např. materiál, výrobky, zboží, ale také pohledávky) Ostatní aktiva; Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. Oběžná aktiva jsou krátkodobá a představují části majetku, které se spotřebovávají najednou. Proces přeměny na peníze nepřekročí 1 rok. ČPK = Oběžný majetek (oběžná aktiva, krátkodobá aktiva) - krátkodobé cizí zdroje = (zásoby + pohledávky + finanční majetek) - krátkodobé závazky Využití. Ukazatel čistého pracovního kapitálu je potřebný pro výpočet Altmanovy analýzy.

捷克语:Oběžná aktiva. 罗马尼亚语:Active circulante. 丹麦语:løbende aktiver. 芬兰语:juoksevat varat. 爱沙尼亚语:jooksev vara. 保加利亚语:текущи активи.

cestovní zoo podíl cena
nem coin market cap
co je rizikový kapitál
cena od et do usd
je platné číslo pasové karty
euro k nám dolarová kalkulačka
cena orbitcoinu

Oběžný majetek (Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva.

Účetní pojmy.